אודות ארגון Strictly Kosher‎ ‏(SKO) מספק השגחה רבנית, שירותי הכשר ובדיקה הנוגעים להכנה, להפצה ולמכירה של מוצרי מזון ושל מוצרים ומתקנים הקשורים במזון, כדי להבטיח כי מוצרים ומתקנים כאלה יעמדו בדיני הכשרות היהודית.

ארגון מתמחה במתן הכשר לחברות שאינן מזוהות בדרך-כלל עם עסקי מזון כשר

מוצרי בשר ‎•‏
מוצרים טבעיים ‎•‏
מוצרים אורגניים מאושרים ‎•‏
מוצרים צמחוניים וטבעוניים ‎•‏
מוצרי חלב נבחרים  ‎•‏

Copyright 2007-2014 Chabad Association of Georgian Jews. All Rights Reserved.
Designed by GraphicIQ