top of page

?מה זה כשר

מזון כשר הוא מזון שהוכן בהתאם לדיני הכשרות היהודית או, מילולית, פירוש המילה "כשר" הוא "נכון" או "ראוי". כל מזון יכול להיות כשר אם הוא עומד בכללים המתאימים. ולהיפך, מזונות המאופיינים כאוכל "יהודי", אינם בהכרח כשרים. אבל המילה "כשר" אינה משמשת בהתייחסות למזון בלבד. באופן כללי, כשר הוא משהו שעומד בכל הקווים המנחים במשפט היהודי

?מהם חלק מהכללים החלים על מזון כשר

לפי התורה, חמשת ספרי משה, בעלי-חיים כשרים למאכל הם יונקים מעלי גירה ומפריסי פרסה. צבאים, כבשים ועזים נחשבים למזונות כשרים

רק עופות מסוימים נחשבים לכשרים בארה"ב. תרנגולת, ברווז, אווז והודו

אוהבי הלובסטר עשויים להירתע מהעובדה שדג צריך להיות עם סנפירים ועם קשקשים שניתן להסירם בקלות, בכדי להיות כשר. במרבית המקרים, על הקשקשים להיות נוכחים על הדג כדי שהצרכן יוכל לרכוש אותו. ויש עוד: אם חנות דגים אינה כשרה, משמעות הדבר היא שגם כלי החיתוך והמכונות שבה אינם כשרים. מזון כשר יש להכין תוך שימוש בציוד כשר

אין להגיש דגים ובשר ביחד

אין להגיש חלב ובשר ביחד

מזון מעובד יש להכין בנוכחותו של רב

יש לשחוט עוף ובשר בהתאם לכללים נוקשים, הקרויים "שחיטה". משמעות הדבר היא שבעלי החיים נשחטים בלי לסבול מכאבים. שחיטת בעלי חיים כשרים מותרת אך ורק למי שעבר הכשרה והסמכה לכך. ברגע שבעל החיים נופח את נשמתו, צוות מומחים נוסף יבדוק אותו כדי לוודא שאין בבעל החיים סימנים למחלות, לחריגויות או לכל דבר אחר שעלול להיחשב כלא-היגייני. ניתן דגש מיוחד לנקיונן המוחלט של הריאות. נוסף על כך, יש להרחיק את כל הדם ואת מרבית השומן

על משפחות המקפידות על כשרות להשתמש בשתי מערכות נפרדות של כלי מטבח, סירים, מחבתות וכלים. מערכת אחת מיועדת לעוף או לבשר, והשנייה מיועדת למאכלים המכילים מוצרי חלב. בנוסף, אין להדיח כלים משתי המערכות ביחד. אם במטבח קיימים שני כיורים, זהו סידור מושלם עבור משפחה השומרת על כשרות

קיימים כללים נוספים רבים שיש למלא כדי שהמזון ייחשב לכשר. די אם נאמר שאם קונים מזון מוכן, יש לבדוק את האריזה ולוודא כי המוצר מסומן ככשר

bottom of page